ارتباط با اکسفینیتو

راه دوم
راه سوم تماس با بخش پشتیبانی [email protected] 021-91692200
راه چهارم
ارتباط مستقیم با کارشناس امور صرافی اکسفینیتو021 2637 2446
ارتباط مستقیم با کارشناس مشارکت در معاملات اکسفینیتو 021 2637 2448